Chroom 6 : onderzoek, advies en analyse!
  • Efficiënt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Klik hier als u meer (vrijblijvende) informatie wenst!

Kwaliteit

De KAM-coordinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) controleert en bewaakt de kwaliteitssystemen van de Flamant bedrijven voortdurend. Met (on)aangekondigde audits worden kwaliteitsprocessen getoetst aan de diverse norm-elementen. De kwaliteit binnen de Flamant bedrijven, blijft hiermee gewaarborgd.     Accreditatie registratienummer L603 | Flamant Analyse is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA). Voor meer informatie over Flamant

Het Chroom 6 totaalpakket:

Onderzoek & advies, luchtmetingen en analyses